Nasze usługi: woda  ścieki  inne 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o.
z siedzibą w Soninie, 37-100 Sonina 251B
Zapraszamy!


Podaj stan wodomierza

Telefon alarmowy: 695 274 650

Usługi

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Celem działalności Spółki jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, takich jak zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków. Ponadto Spółka oferuje szereg dodatkowych usług.

Zobacz więcej

Ogłoszenia

Przerwa w dostawie wody - Albigowa

17-11-2023 Aktualności

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY ŁAŃCUT Sp. z o.o.  Z/S W SONINIE, informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości ALBIGOWA, 23 LISTOPADA 2023 r. (CZWARTEK) w godz. od 8.00  do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ...

Przerwa w dostawie wody - Sonina

17-11-2023 Aktualności

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY ŁAŃCUT Sp. z o.o.  Z/S W SONINIE, informuje, że w związku z remontem sieci wodociągowej w miejscowości SONINA, 21 LISTOPADA 2023 r. (WTOREK) w godz. od 8.00  do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowo...

Przerwa w dostawie wody - Albigowa

28-08-2023 Aktualności

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY ŁAŃCUT Sp. z o.o.  Z/S W SONINIE, informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości ALBIGOWA, 30 SIERPNIA LIPCA 2023 r. (ŚRODA) w godz. od 8.00  do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody...

2022  © Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o. o.