Decyzja dot. zatwierdzenia ustalonych przez Wójta Gminy Łańcut ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ma terenie gminy Łańcut, części gminy Krasne, oraz części gminy Chmielnik. (decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego do pobrania poniżej).

Pobierz decyzję [PDF]

2022  © Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o. o.