Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Janusza Malika.
Byłego pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o. z/s w Soninie.
Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Bliskich.
Składają:
Zarząd oraz Pracownicy spółki

2022  © Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o. o.