Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym zajmującym się głównie zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Spółka powstała poprzez przekształcenie zorganizowanego przedsiębiorstwa zakładu budżetowego: Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z siedzibą w Soninie.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą w Soninie obsługuje mieszkańców całej Gminy Łańcut.

Jako nieliczni wprowadziliśmy nowoczesne rozwiązania w zakresie prowadzenia działalności wodno-kanalizacyjnej, do których należą min. radiowe odczyty wody, monitoring pracy urządzeń (system SCADA) do zarządzania siecią.

 

Funkcje kierownicze w spółce sprawują:

Łukasz Hubert - Prezes Zarządu
Dariusz Surmacz - Dyrektor ds. Technicznych
Anita Ulman-Nycz - Główny Księgowy

2022  © Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o. o.