KLAUZULA INFORMACYJNA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY ŁAŃCUT Sp. z o.o. 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/36/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję ze na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zakład Komunalny Gminy Łańcut Sp. z o.o.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o. z siedzibą Soninie 251B, 37-100 Łańcut adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań nałożonych na spółkę związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb.
  3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 2 Pani/Pana dane mogą być przekazane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  4. Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania i zgodnie z przepisami o archiwizacji.
  5. W związku z przetwarzaniem przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • Dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych do których zachowania zobowiązany jest Zakład Komunalny Gminy Łańcut Sp. z o.o.
  • Sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO
  • Ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO
  1. W przypadku uznania iż przetwarzanie danych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego o którym mowa w art. 51 RODO.

2022  © Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o. o.