Ponadto przedmiotem działalności spółki, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące normy prawne, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

  • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
  • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)
  • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)
  • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)
  • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
  • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
  • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
  • Malowanie i szklenie (43.34.Z)
  • Transport drogowy towarów (49.41.Z)

2022  © Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o. o.