Głównymi zadaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o.o. są:

  • sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w tym eksploatacja i remonty sieci wodociągowych oraz utrzymanie obiektów i urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę
  • świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Dokumenty:

Plik PDFWniosek o wydanie umowy przedwstępnej

Plik PDFWniosek o wydanie warunków technicznych

Plik PDFZgłoszenie gotowości odbioru

Cennik usług:

Plik PDFPobierz cennik usług ZGK Gminy Łańcut

2022  © Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut Sp. z o. o.